Polityka prywatności spółek Grupy Morek

 

Spółki Grupy Morek (dalej – Morek) zobowiązują się szanować prywatność swoich klientów. Niniejsze Oświadczenie o Prywatności określa kryteria, na podstawie których Morek gromadzi, zarządza i wykorzystuje dane osobowe związane z efektywnym rozpowszechnianiem biuletynów Morek, zaproszeń na imprezy i innych narzędzi komunikacji wykorzystywanych w prowadzeniu swojej pracy.

 

Jakie informacje o tobie zbiera Morek?

Informacje, które podajesz bezpośrednio na wizytówce i kontaktach w wiadomości e-mail wysyłanych do Morek, tj. Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres firmy reprezentowanej przez Ciebie.

 

Cele, dla których wykorzystywane są Twoje dane osobowe, Morek:
– Realizacja Twoich zamówień;
– Wysyłanie i dalsze zarządzanie zaproszeniami na imprezy Morek;
– Informacje o nowościach i kampaniach;
– Zbieranie opinii na temat produktów i usług za pomocą ankiet.

 

Dostęp do twoich danych osobowych jest ograniczony do pracowników Morek i administratorów systemów zarządzania biznesem firmy Morek. W celu zapewnienia poufności zawarliśmy odpowiednie umowy z osobami mającymi dostęp do Twoich danych. Potwierdzamy, że dane osobowe użytkownika mogą ujawniać się tylko w przypadkach wymaganych przez prawo lub na podstawie umowy / wniosku.

 

Firma Morek przechowuje dane osobowe tylko przez okres stosunku pracy z firmą, którą reprezentujesz. Po otrzymaniu przez Morek informacji o rozwiązaniu stosunku pracy między Tobą a reprezentowaną firmą twoje dane osobowe są bezpiecznie usuwane jako nieistotne.

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:
Grupa Morek
Lelle 24 Estonia
Tallinn 11318
+372 6041 423
morek@morek.ee